تیانجن

35
35
35

د تیانجن بندر پیسفک نړیوال کانټینر ترمینل

د تیانجن هانقیاو د املاکو بازار خدماتو مرکز

د تیانجن سیاحت ډله

35
35

د تیانجن فلزاتو د اوسپنې موادو پروسس کولو شرکت ، ل

د CCCC لومړۍ نیوی گیشن انجینري سروې او ډیزاین انسټیټیوټ (تیآنجن)